Патріотичне виховання

Одним із пріоритетних напрямів роботи нашого СДНЗ у цьому навчальному році визначено розвиток духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку на засадах патріотизму.

Нормативно-правова база

• Положення Конституції України, Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;
• Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015);
• Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641);
• Інструктивно – методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25 липня 2016 року №1/9-396 та інших документів, що унормовують діяльність закладів освіти;

Основні завдання патріотичного виховання

формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
• формування духовно-моральних взаємин;
• формування любові до культурного спадку свого народу;
• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;
• почуття власної гідності як представників свого народу;
• толерантне ставлення до представників інших національностей, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей.

 

Організаційно-методичні вказівки щодо оформлення національних куточків у групах ДНЗ

Виховання любовi i пошани до державної символiки, ритуалiв суверенної України посiдає одне з чiльних мiсць у системi громадянського, зокрема патрiотичного, виховання учнiв.

Державна символiка покликана формувати громадянську гiднiсть, патрiотичнi почуття i впевненiсть молодi у майбутньому своєї держави.

У навчальних закладах переважної бiльшостi демократичних країн свiту повагу до державних символiв введено у ранг прiоритетних елементiв громадянського виховання.

 

Оформлення куточку державної символіки у дошкільному навчальному закладі

Державна символiка встановлюється у загальнодоступному, естетично оформленому мiсцi.

Прапор одна з офiцiйних емблем держави, яка символiзує її суверенiтет. Державний Прапор України являє собою синьо-жовте прямокутне полотнище з двох рiвних за шириною, горизонтально розташованих смуг: верхньої синього кольору, нижньої жовтого кольору, iз спiввiдношенням ширини Прапора до його довжини 2:3.

Звертаємо увагу:

 • На Державному Прапорi не можна розмiщувати предмети, емблеми, прикраси тощо.
 • Не можна виставляти ушкодженого Прапора.
 • Державний Прапор нiколи i нiде не можна використовувати як прикрасу чи декорацiю. З цiєю метою можна використовувати барви Державного Прапора, i то лише у випадку державних чи нацiональних свят, при державних урочистостях тощо.

Тризуб Державний Герб України офiцiйна емблема держави, зображувана на грошових знаках, печатках, деяких офiцiйних документах, на офiцiйнiй вивiсцi навчального закладу.

Мелодiї Державного Гiмну звучать пiд час державних i урочистих заходiв та свят.

Розташування: обабiч Прапора розмiщується малий Державний Герб України та текст Державного Гiмну України. У куточку державної символiки доцiльно розмiстити також текст статтi 20 Конституцiї України.

 

Оформлення національних куточків у групах

Загальні вимоги

Національні куточки мають бути в усіх вікових групах дошкільного навчального закладу.

Національний куточок у групі має бути розташований у світлому, зруч­ному для огляду місці, бути візуально відокремленим від ігрових центрів, естетично оформленим. Експозиція національного куточка в групі не повинна бути перенавантаженою та застиглою, вона має змінюватися, поповнюватися. Експозиції та експонати змінної частини експозиції, а також періодичні експозиції повинні бути підписаними.

Важливо зазначити, що коли відбуваються зміни в експозиції національного куточка, то на це обов'язково треба звертати увагу дітей. Вихователеві необхідно обговорити ці зміни з дітьми, пояснити, з чим вони пов'язані, детальніше розглянути нові предмети тощо. Такі спостережен­ня та бесіди щодо змін в експозиції обов'язково плануються вихователем заздалегідь і фіксуються у перспективному та прописуються в календарному планах.

У куточках повинно бути виставлене наступне:

Незмінна частина експозиції

Ця частина експозиції не потребує змін та доповнень впродовж навчального року. Вона включає:

 1. Державні символи.
 2. Національні символи.
 3. Ляльки – дівчинка і хлопчик – у національному вбранні.

Змінна частина експозиції

Виставляється по 1-2 предмети кожного виду виробу народних промислів, 1 макет та дидактичний фотоальбом. Протягом року експонати змінюються на інші або змінюються на такі самі, але з іншим роз­писом тощо. Ілюстрації до на­родних казок в альбомі поповнюються поступово. До складу ціїї частини експозиції входять:

 1. Вироби народних промислів України:
 • посуд,
 • рушники,
 • іграшки,
 • музичні дитячі народні інструменти.
 1. Альбом «Українські казки»*.
 2. Макети.
 3. Дидактичні фотоальбоми.

Періодичні експозиції

Ці експозиції створюються відповідно до обрядових циклів (осіннього, зимового, весняного, літнього), тижнів народознавства, тематики занять з художньо-продуктивної діяльності.

 1. Експозиції відповідно до обрядових циклів:
 • осінній цикл:

- свято врожаю – кошик із фруктами, овочами;

 • зимовий цикл:

- Різдвяні свята – «зірка» з дерев'яної обичайки (обід сита, решета, бубна тощо) і тоненьких дощечок семи шалівок, декорова­на кольоровим папером, стрічками; на стіл кладуть сіно, зерно, сніп-дідух (пропоновані рекомендації визначені у матеріалах А. Богуш).

 • весняний цикл:

- «Свято першого жайворонка» фігурки випечених із солоного тіста жайворонків та голубів;

- «Вербна неділя» вербові гілочки, прикрашені квітами, стрічками тощо;

- «Великдень» писанки.

У національному куточку можна ставити букет з квітами (мак, чорнобривці, ромашки, барвінок, півонія, жоржина, ковила тощо).

 1. Експозиції відповідно до тижнів з народознавства:

- «Український віночок» зразки віночків зі стрічками;

- «Український одяг» – зразки елементів національного одягу;

- «Український рушник» – українські рушники.

Презентация
Смотреть еще презентации из раздела Педагогика