Поради логопеда


Феденко Олена Олексіївна
Пузина Олена Валеріївна
Карпенко Юлія Юріївна
Міщенко Олександра Анатоліївна

Вчитель-логопед – педагог, який займається усуненням вад мовлення дітей і дорослих. Логопед працює у логопедичних закладах системи міністерств освіти і науки, охорони здоров’я, соціального забезпечення, на логопедичних пунктах при загальноосвітніх школах, у спеціальних школах-інтернатах для дітей з важкими вадами мовлення, у спеціальних дошкільних закладах для дітей з вадами мовлення та спеціальних групах для дітей із недоліками мовлення у дитячих дошкільних установах, у логопедичних та слухо-мовленнєвих кабінетах при поліклініках, психоневрологічних диспансерах та інших медичних закладах.

Вчитель-логопед повинен уміти:
- розробляти оптимальну педагогічну стратегію, проектувати шляхи навчання та виховання кожної дитини з мовленнєвими вадами;
- діагностувати та фіксувати стан мовленнєвого розвитку дітей і відповідну динаміку;
-проводити навчально-виховну, корекційну роботу з дітьми, що мають мовленнєві вади, ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності;
-забезпечувати сприятливі умови для продуктивного засвоєння дітьми відповідних спеціальних програм з урахуванням виду мовленнєвого порушення, вікових, індивідуальних психофізичних особливостей дітей;
-вести відповідну психолого-педагогічну та статистичну документацію;
- використовувати принципи педагогічної етики, поважати дитячу гідність, захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
-постійно підтримувати зв’язки з батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань освіти та психофізичного розвитку дітей;
- систематично підвищувати фаховий рівень і педагогічну майстерність;
-володіти культурою спілкування, відповідними способами та формами.
Вчитель-логопед повинен знати:
* основи чинного законодавства України стосовно психолого-педагогічної організації та надання допомоги дітям із порушеннями психофізичного розвитку, державну мову;
* загальні та спеціальні науково-теоретичні відомості зі спеціальності «дефектологія, логопедія» в обсязі вищої педагогічної освіти;
*цілі, принципи, методику і змістове наповнення навчання та виховання дітей із мовленнєвими порушеннями;
*нормативно-правову базу роботи вчителя-логопеда;
*про сучасні досягнення спеціальної дефектологічної, у тому числі й логопедичної, науки та практики.

Консультації логопедів

http://posmishka.at.ua/publ/konsultacija_logopeda_palchikovi_mini_zanjattja/1-1-0-19

http://posmishka.at.ua/publ/konsultacija_logopeda_igri_ta_vpravi_na_rozvitok_slukhovoji_uvagi_sprijmannja_pam_39_jati/1-1-0-18

http://posmishka.at.ua/publ/konsultacija_logopeda_igri_na_rozvitok_movnogo_dikhannja/1-1-0-17

http://posmishka.at.ua/publ/konsultacija_logopeda/1-1-0-2

http://posmishka.at.ua/publ/konsultacija_logopeda_chomu_ditina_pogano_govorit/1-1-0-48

http://posmishka.at.ua/publ/artikuljacijna_gimnastika_v_domashnikh_umovakh/1-1-0-49