Пріоритетні завдання СДНЗ1.Забезпечення ефективної навчально-виховної роботи відповідно програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" та здоров'язбережувальної діяльності шляхом надання дітям якісної корекційно - реабілітаційної допомоги.

2.Створення цілісної системи національно - патріотичного виховання дітей на основі оновленого розвивального середовища, сучасного програмно - методичного забезпечення освітнього процесу та інтегрування різних форм дитячої діяльності

3.Формування економічної компетентності дошкільнят, вироблення у них елементарних практичних навичок у сфері соціально - економічних відносин