Пріоритетні завдання СДНЗ

 


1. Забезпечення ефективної навчально-виховної роботи згідно програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" та здоров'язбережувальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами шляхом надання їм якісної корекційно - реабілітаційної допомоги, для успішного входження у соціальне середовище.

2. Формування якісного рівня національно - патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку через ознайомлення з народними та календарними святами.

3. Продовжувати роботу над створенням цілісної системи з формування економічної компетентності дошкільнят та елементарних практичних навичок у сфері соціально - економічних відносин.