Головна » Статті » Мої статті

Плавання як спосіб загартовування дітей дошкільного віку
Плавання як спосіб загартовування
дітей дошкільного віку
У
стародавній Греції про неосвічену і нездібну людину говорили: «Він не вміє ані плавати, ані читати». А як же нині? У нашій кра¬їні всіх навчають читати, але не всіх — плавати. Проте плавання — це не тільки важлива життєва навичка, а й спосіб загартовування ді¬тей, який можна використовувати під час літнього відпочинку.
Під час загартовування слід дотримуватися таких принципів:
• системність — регулярне проведення загартовувальних заходів протягом усього року з урахуванням сезонних і по- годних умов;
• поступовість — градаційне зростання впливу загартову- вального чинника підвищує ступінь загартованості орга¬нізму;
• комплексність — одночасне використання декількох різ-них загартовувальних чинників, поєднання загальних і ло¬кальних охолоджень;
• переважність — загартування насамперед закритих час-тин тіла і тих, переохолодження яких найчастіше призво¬дить до захворювань (горло, ноги, спина, груди];
• емоційність — загартовувальні заходи мають виклика¬ти лише позитивні емоції, що є однією з умов формування у дітей валеологічного світогляду та мотивації здорового способу життя;
• індивідуальний підхід — урахування стану здоров’я кожної дитини під онтроль — участь і нагляд лікаря-педіатра під час розроб¬лення, призначення та проведення загартовувальних заходів.
Завдяки територіальному розміщенню нашого міста ми маємо всі можливості якнайефективніше використовувати заняття з пла-вання для загартовування дітей. Основою загартовування є вплив на нервові закінчення, кровоносні судини шкіри та слизових обо-лонок.
Навчання дітей плавання
Загартовування і плавання — взаємопов’язані. Та перш ніж за-гартовувати дітей за допомогою плавання, необхідно навчити їх плавати.
Загартовуванню за допомогою плавання обов'язково мають передувати загартовування спеціальними водними процедурами, з-поміж яких прохолодне вмивання обличчя, миття рук і ніг прохо¬лодною водою, вологе обтирання тіла тощо. Такі процедури не лише загартовують, а й обов’язково викликають позитивні емоції.
Навчання плавання здійснюють поетапно, враховуючи вік ді¬тей, а саме:
- 2-4 роки — привчання дітей до води, звикання до перебу¬вання у воді;
- 4-5 років — набуття дітьми умінь і навичок, що надають упевненості під час перебування у воді (спливати, лежати на воді, «ковзати» по ній, видихати у воду, розплющувати очі у воді тощо);
- 5-6 років — навчання плаванню певним способом (напри¬клад, вільним стилем), узгодженим рухам рук та ніг, пра¬вильному диханню під час перебування у воді;
- 6-7 років — засвоєння та вдосконалення техніки різних стилів плавання, простих поворотів у воді, плавання на глибині.
Обов'язково у процесі навчання дітей плавання слід тісно співп-рацювати з їхніми батьками, проводячи бесіди й надаючи методич¬ні рекомендації про зміст, завдання загартувальних заходів загалом і способи навчання плавання зокрема.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перед плаванням слід зробити розминку з вправами на повторення основних рухів, які виконують під час плавання.
Під час організації купання і плавання дітей у відкритих водо¬ймах необхідно дотримуватися певних правил:
- температура води має бути не нижчою за +18 °С;
- тривалість купання становить 3-30 хв. (купатися ліпше часто, але нетривало);
- купатися слід на мілководді глибиною 60-80 см з піщаним дном і несильним плином;
- діти мають бути від пильним контролем дорослих;
- дітям не слід дозволяти пірнати, якщо вони не вміють пла¬вати;
- щоразу після виходу з води діти мають розтиратися руш¬ником.
Фахівці рекомендують розпочинати процедури купання з діть¬ми віком понад 2 роки за температури води не нижче ніж +23 °С, а повітря — +25 °С. Тривалість купання спочатку становить 0,5-2 хв., поступово її збільшують до 20 хв. Оптимальним віком для навчання дитини плавання є 5-7 років, адже навчати пізніше важче. А прище-плювати дитині любов до води необхідно з раннього віку.
плавання як спосіб загартовування

Вправи для навчання дітей плавання
Вправа Спосіб виконання Примітка
Діставати предмети з води У ємність із водою вкиньте невеликий предмет. Дитина має дістати предмет, затримавши дихання та зануривши голову і руки у воду, очі мають бути розплющеними Виконувати вправу 3-7 разів протягом 2-5 днів.
Не квапте дитину, ліпше в ігровій формі зацікавте її, порівнявши цю вправу з роботою водолаза
Пускати бульбашки у воді Дитина має глибоко вдихнути, затримати дихання, занурити голову у воду та поступово випустити повітря Виконувати вправу 2-4 рази щодня
Затримувати дихання у воді Глибоко вдихнути, затримати дихання і занурити голову у воду на 3-10 с Виконувати вправу 2-4 рази щодня
Вдихати повітря, висуваючи голову з води Дитина має видихнути, занурити голову у воду. Не відриваючи голови від поверхні води, повернути її убік праворуч або ліворуч і вдихнути. Потім повернути голову обличчям донизу і видихнути повітря у воду Виконувати вправу 3-5 разів щодня
«Поплавок» Стоячи на мілководді чи у ванні, дитина має глибоко вдихнути, затримати дихання, зануритися з головою, зігнути коліна та обхопити їх руками Виконувати вправу 3-5 разів щодня
«Ковзати» по воді Виберіть мілину у водоймі, де дитині по груди. До палички завдовжки 15- 20 см прив’яжіть мотузку. Дитина має взятися за мотузку і лягти на воду. Тягніть дитину уздовж берега Виконувати вправу 3-5 разів щодня по 20-60 с, інтервали відпочинку — індивідуальні.
Стежте, щоб тіло дитини було розслаблене, руки та ноги прямі

«Ковзати» по воді самостійно Виберіть мілину у водоймі, де дитині по пояс. Дитина, стоячи на дні, має підняти руки вгору, глибоко вдихнути і, відштовхнувшись від дна ногами, лягти на воду та за інерцією допливти до берега Виконувати вправу 5-7 разів щодня
Рухати ногами уводі Виберіть мілину у водоймі, де дитині по пояс. Дайте дитині м'яч. Дитина має лягти на воду, витягнувши руки з м’ячем уперед, і почерговими ударами ніг по воді підтримувати рівновагу та пливти Виконувати вправу 3-5 разів щодня по 20-60 с, інтервали відпочинку — індивідуальні.
Стежте, щоб тіло дитини було витягнутим. Поступово збільшуйте відстань пропливів.
Доведіть рухи до автоматизму
Узгоджено рухати головою та руками у воді Виберіть мілину у водоймі, де дитині по пояс. Дитина має занурити обличчя у воду і витягнути руки вздовж тіла. Видихнути у воду. Щоб вдихнути — повертати голову праворуч та ліворуч. Одночасно робити почергові рухи руками: на кінець видиху і вдих підіймати для гребка ту руку, в бік якої повертає голову Виконуйте вправу 3-5 разів щодня по 20-60 с, інтервали відпочинку — індивідуальні.
Спочатку можна потренуватися на березі. Доведіть рухи до автоматизму.
Згодом, коли ця вправа стане навиком, запропонуйте дитині до рухів руками додати рухи ногами
Примітка. Першим вправи має виконувати дорослий, демонструючи їх правильне виконання дитині. Під час навчання плавання не кваптеся, кожну нову вправу розпочинайте, послідовно повторивши усі попередні.


Вплив плавання на здоров’я дитини
Плавання дуже позитивно впливає на організм дитини, зокрема на такі основні показники її фізичного розвитку, як ріст, вага і пропор¬ційність, поліпшує роботу серцево-судинної та нервової систем, роз¬виває дихальний апарат і м’язи. До того ж плавання є дієвим способом профілактики та виправлення порушень опорно-рухового апарату.
Горизонтальне положення тіла під час плавання забезпечує рів¬номірне переміщення крові по судинах, що важливо для функціо¬нування серцево-судинної системи. Безперервне чергування напру¬ження і розслаблення створює умови для розвитку кістково-м’язової системи. Додаткова витрата зусиль на подолання опору води розви¬ває дихальний апарат та збільшує місткість легенів. У дітей, схильних до ожиріння, під впливом м’язового навантаження поживні речовини не накопичуються у жировому депо, а перетворюються на енергію.
Під час плавання вода обмиває все тіло та очищає шкіру від продуктів виділення. Дозований вплив прохолодної води на шкіру ефективно стимулює життєві сили дитини та здатність протистояти інфекційним хворобам.
Вагоме значення має також температура води. Низька темпе¬ратура води викликає спазм судин шкіри та легень, довготривале скорочення дихальних м'язів, що призводить до гострих порушень дихання та серцевої діяльності, анемії мозку, яка проявляється втра¬тою свідомості або станом, близьким до цього.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дітям, у яких діагностовано епілепсію чи епі-лептичний синдром, захворювання нирок, активну форму тубер¬кульозу, заборонено купатися і плавати у відкритих водоймах. Та¬кож не дозволяйте купатися дітям із підвищеною температурою тіла та з гострими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
У дитини в разі швидкого входження в холодну воду може роз-винутися холодовий шок, який іноді закінчується смертю. Подібний стан може розвинутися не лише в холодній (нижче +16...+17 °С), а й у достатньо теплій (+22...+26 °С] воді, коли її температура значно відрізняється від температури тіла, що зумовлено тривалим перебу¬ванням на сонці чи фізичними перенавантаженнями.
Особливо корисно плавати в морській воді. Солі, що містять¬ся в ній, стимулюють рефлекторні реакції. Під час плавання дитина вдихає морське повітря, збагачене озоном, а хвилі роблять своєрід¬ний масаж тіла.
Дітей, які часто хворіють, необхідно попередньо готувати до морських купань і плавання шляхом обтирання та обливання тіла морською водою, температуру якої поступово знижують. Морські купання використовують для лікування рахіту, золотухи, дітей зі по¬гіршеним обміном речовин. Однак морські купання протипоказані у разі недостатності кровообігу, недокрів'я та гострих запальних за¬хворювань.
Отже, купання та плавання — це і ефективний спосіб загартуван¬ня, і дієва лікувальна процедура. Адже повторювані, правильно про¬ведені, дозовані купання і плавання значно підвищують опірність ор¬ганізму до мінливих чинників навколишнього середовища.
Категорія: Мої статті | Додав: sdnz20del (29.11.2016)
Переглядів: 155 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar